بلیت کودک مخصوص کودکان زیر 5 سال می باشد.

بلیت استخر