جکوزی

در استخر آبسار سه دستگاه جکوزی در نقاط مختلف با دماهای متنوع  مکان یابی و اجرا شده است که بازید کنندگان بر اساس سلایق مختلف آرامش را  در این جکوزی ها تجربه نمایند