رودخانه آرام

رودخانه آرام با پهنای متفاوت و با ارتفاع آب ۹۰cm با سرعت بسیار مناسب آب در فضایی آرام و دلنشین تجربه ای خاص را برای شما ایجاد می کند.