فوتبال صابونی

فوتبال صابونی

با تجهیز مجموعه آبی آبسار در بخش پارک آبی به فضای فوتبال انسانی امکان تجربه هیجان انگیز بازی های فوتبال در فضای پارک آبی فراهم گردیده است که مراجعین و بازدید کنندگان محترم می توانند  در این فضا به بازی های

فوتبال صابونی و

فوتبال دستی انسانی و

فوتبال توپی مهیج

پرداخته و از این فضای ویژه و منحصر به فرد لذت ببرند.

امکانات فوق برای کلیه مراجعین عزیز در سانس آقایان فعال می باشد.