سرسره‌های پارک

photo_2017-04-03_10-57-48.jpg

در پارک آبی آبسار انواع سرسره های روباز و تونل با اختلاف ارتفاع های  متفاوت با هیجان فراوان که برای سنین مختلف و سلیقه ها

photo_2017-04-03_10-55-25.jpg

این بازی یکی از بازی های مرسوم و مهیج  پارکهای آبی است در این بازی تجربه حرکت در سرسره تونلی و هیچان خواهید داشت

photo_2017-04-03_10-56-54.jpg

این بازی از هیجان انگیز ترین بازی های مجموعه آبسار به شمار میرود . این سرسر به صورت انفرادی می‌باشد

photo_2017-04-03_10-53-58.jpg

در این سرسره بازی دو نفره با تیوپ وحرکت در تونل و مسیرهای رو باز و  پیچ در پیچ و سپس تجربه سقوط در سرسره را خواهید داشت